Laboratuvar

Kliniğimizde makroskobik ve mikroskobik teşhis yöntemleri, hastalık test kitleri ve laboratuar muayene yöntemleri kullanılmaktadır.


  • Hemogram
  • Kan biyokimyasal analizleri
  • Kan gazları ve elektrolit değerleri
  • İdrar analizleri
  • Dışkı analizleri
  • Deri kazıntısı
  • Kültür – antibiyogram
  • Mikolojik (mantar) ve bakteriyolojik ekimler
  • Viral hastalık tahlilleri (Köpek gençlik hastalığı, kanlı ishal, FIP, FeLV vb.)
  • Patolojik incelemeler